Školská rada

Členové školské rady:

Předseda šk. rady: Ing. Josef Bártík – za pedagogy

Roman Dibus       – za zřizovatele

Tomáš Smrček – za rodiče a zletilé žáky