Jmenovaný pověřenec pro školu

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

DR. Ing. Luboš Sychra

pověřenec pro ochranu osobních údajů

MŠMT – Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 , Praha 1

tel: 234814303, e-mail: ,  www.msmt.cz