Organizační struktura

Výchovný ústav a střední škola Terešov
Terešov l, 338 08 p. Zbiroh
IČO: 48380253
Právní forma: příspěvková organizace

Vedoucí pracovníci
ředitel ústavu :          Mgr. Petr BUTULA
zástupce ředitele:      Bc.  Michal BRABEC
vedoucí vychovatel:  Mgr. Milan Vávra
vedoucí ekonom:              Marie SANTNEROVÁ
vedoucí ŠJ:                       Helena DEZORTOVÁ

Školské zařízení sdružuje

  • Učiliště –               kapacita 32 žáků
  • Výchovný ústav – kapacita 32 lůžek
  • Školní jídelna –     kapacita 60 jídel

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEREŠOV