Studijní obory

Studijní /učební/ obory vzdělání:

Učiliště 1. 23-51-E/01 Strojírenská výroba

Vzhledem k vysokému počtu zájemců o studijní obor Strojírenské výroba, nebude otevřena Praktická škola. Studijní obor Strojírenská výroba bude posílen o jednu třídu.

Základní Škola

Základní škola Terešov je částečnou základní školou s druhým, nižším sekundárním stupněm (dále jen II. stupeň). Poskytuje základní vzdělávání od 8. do 9. ročníku. Výuka na základní škole byla zahájena
01. 09. 2022.
Maximální kapacita školy je stanovena na počet deseti žáků. V každém probíhajícím školním roce bude
otevřena jedna třída vzdělávající se podle ŠVP pro základní vzdělávání. Do základního vzdělávání
budou přijímáni žáci osmých a devátých ročníků končící období povinné školní docházky. V takové
třídě se vzdělávají žáci osmých a devátých ročníků společně

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEREŠOV