Informace k předpokládanému zahájení výuky v SŠ

Zahájení výuky na střední škole přepokládáme od 11.5.2020. Dle doporučení MŠMT bude výuka probíhat primárně pro děti, které se momentálně nacházejí v zařízení a pro všechny žáky třetího ročníku. Návrat z dovolenky pro žáky třetího ročníku je stanoven na 10.5.2020. Ostatní žáci (první a druhý ročník) mohou dále požádat standardním způsobem o další prodloužení dovolenky až do 14.6.2020.