Organizační struktura

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Terešov I
Terešov l, 338 08 p. Zbiroh
IČO: 48380253
Právní forma: příspěvková organizace

Vedoucí pracovníci
ředitel ústavu :          Mgr. Petr BUTULA
zástupce ředitele:             Michal BRABEC
vedoucí vychovatel:          Karel DEZORT
vedoucí ekonom:              Marie SANTNEROVÁ
vedoucí ŠJ:                       Helena DEZORTOVÁ

Školské zařízení sdružuje

  • Učiliště –               kapacita 40 žáků
  • Výchovný ústav – kapacita 40 lůžek
  • Školní jídelna –     kapacita 60 jídel

Výchovný ústav a střední škola Terešov